top of page
Arkiv.jpg

 

PhD-disputations - a selection

 
2022
Silje Bergman  Kopiering og deling av visuelle uttrykk i Kunst og håndverk, ved USN. Les mer
Joakim Andersson Kommunikation i slöjd och handverksbaserad undervisning. ved Gøteborg Univ. Les mer
2021
Monica Klungland Materiell-kollektiv praksis,  at UiA Les mer
Bente H. Skjelbred Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning, at HVL.  Les mer
Nenad Pavel Education for resilience with emerging technologiese, at OsloMet. Les mer
Astrid Heimer Å gripe for for å begripe form, at OsloMet 

2020
Veronika Glitsch  Fit step in ready-to-wear clothing at USN. Read more

Ingvill Gjerdrum Maus Enhancing Design Literacy for sustainability at OsloMet. Read more


Erling Framgard  Bilde og bildebetydelsesproduksjon i undersøkende praksis ved USN / UiO. Read more
 

Frida Almqvist  Service design in the later phases at Oslo School of Architecture and design. Read more


Ane Malene Sæverot  Bilde og bildepedagogikk at UIB. Read more

 
2019
Maapalo, Paulina.  Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser at NTNU

 
Kempton, William. Unpacking making - a product design critique on emergent uses of additive manufacturing at Oslo School of Architecture and design.
2018
Hølmebakk, Inger Marie. Fra Uro til utvikling. Universell utforming som linse for studiet av arkitektpraksis som læringsarena at Oslo School of Architecture and design. Les mer
 

2017

Eikseth, Barbro Grude. Arkitekter i emning: profesjonsforståelser og brukerperspektiver i norsk arkitektutdanning 2009–2012  at Oslo school of Architecture and design. Les mer


Solberg, Anne. (2017). Developing Doctorateness i Art, Design and Architecture at USN. 
 

Svingen, Anna Austestad. Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag] at Oslo school of Architecture and design.
 

2016

Lefdal, Else Margrethe. Nye skoleanlegg for videregående opplæring –transparens, sentrumslokalisering og brukermedvirkning at NMBU. Les mer
 

Riis, Kirstine. Designkundskabens DNA. Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA at NTNU.

Skregelid, Lisbet. Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskole-  elevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst at Oslo University

 

Tronshart, Bjørg. Utstillingens retorikk Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk at Åbo akademin.
 

Randers-Pehrson, Anniken. Tinglaging og læringsrom i en kunst- og håndverksdidaktisk kontekst. Oslo University.

2015
Carlsen, Kari. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur at Åbo akademin. Read more

 

Åsta RimstadTeikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar at Tromsø university. Read more
 

Westerlund, Stina.  Lust och olust - elevers erfarenheter av textilslöjd at Umeå University  Read more

2014
Berg, Arild. Artistic research in public space. Participation in material-based art at The Aalto University in Helsinki, Finnland. Read more

Letnes, Mari Ann. Digital dannelse i barnehagen at NTNU


Gunnerød, Sissel. Søppelets ambivalens i samtidskunsten.
Kan kunst påvirke vårt syn på samfunnets avfallsprodukter? Bergen University

2013
Dagsland, Torunn Paulsen.
Eleven som aktør i dialog med kunst – ungdoms erfaring med  kunstundervisningens innhold og metode i faget Kunst og håndverk i norsk grunnskole at Åbo akademi.

 

Brekketo, Birte. Taswir i norsk kontekst: En undersøkelse av hvordan unge norskpakistanske muslimer forholder seg til visuell kommunikasjon med figurative uttrykk at Bergen University.

Killi, Steinar. Designing for Additive Manufacturing: Perspectives from Product Design at Oslo school of Architecture and Design. 

2012
Rorgemoen, Mari. Mellom tradisjon og spel - didaktikk for tekstil folkekunst at  Åbo Akademi

2011

Lutnæs, Eva. Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Læreres forhandlingsrepertoar at Oslo school of Architecture and Design. Les mer
 

Fredriksen, Biljana C. Negotiating Grasp. Embodied Experience with Three-dimensional Materials and the Negotiation of Meaning in Early Childhood Education at Oslo school of Architecture and Design. Les mer
 

Hagen, Målfrid Irene. Cultural similarities and diversities of corporate art and architecture in Norway, USA, Japan and France. An exploratory and comparative study on corporate art collections and the architecture of corporate headquarter's. at Oslo school of Architecture and Design.
 

Aure, Venke. Kampen om blikket. En longitudinal studie der formidling av kunst til barn og unge danner utgangspunkt for kunstdidaktiske diskursanalyser. University of Stockholm
 

2012

Frisch, Nina Scott. To see the visually controlled: Seeing-drawing in formal and informal contexts. A qualitative comparative case study of teaching and learning drawing processes from Vega in Northern Norway at NTNU.
 

Fauske, Laila Belinda. Arkitektur for grunnskolefaget Kunst og håndverk - fagdidaktiske refleksjoner i kontekst at Oslo school of Architecture and Design.

 

 

2009

Digranes, Ingvild.Den kulturelle skulesekken : narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject art and crafts at Oslo school of Architecture and Design. Les mer
 

Brænne, Karen. Mellom ord og handling. Om verdsetjing i kunst og handverksfaget at Oslo school of Architecture and Design. Les mer


2008

Ingebrethsen, Berit. Metaforbasert tegning– undersøkt som et bildespråksystem gjennom avistegninger av Finn Graff og Saul Steinberg med kognitiv metaforteori som hovedredskap  at Oslo school of Architecture and Design. 

Hestad, Monika. Den kommersielle formen: Merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form at Oslo school of Architecture and Design. Les mer

2007
Reitan, Janne Beate. Improvisation in Tradition. A study of Contemporary Vernacular Clothing Design Practiced by Iñupiaq Women of Kaktovik, North Alaska at Oslo school of Architecture and Design. Les mer

 

Hodneland, Kari Bjørka. Room for Children's Participation? Reflections on Communicative Practice in an Educational Context at Oslo School of architecture and design. Les mer

 

2006
Gulliksen, Marte. Constructing a formbild - An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations at Oslo school of Architecture and Design.

 

Østbye, Guri Lorentzen. Barn, kunst, danning. Møter mellom barn og kunst som danningsarena for barn i grunnskolen at Bergen University.

 

2005
Aakre, Bjørn Magne. Formgiving og design i et didaktisk perspektiv at NTNU.

 

Sevaldson, Birger. Developing Digital Design Techniques: Investigations on creative design computing at Oslo School of architecture and design. Les mer
 

2004
Samuelsen, Arne Marius. Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole - med vekt på formidlerrollen at Bergen University.


Pedersen, Eirin Marie Solheim.  Om teckning, tecken, text och teori: aktteckning i ett kontextuellt, diskursivt och paradigmatisk perspektiv at Oslo school of Architecture 

 

2001
Ulvestad, Hilde Aga. Let Us learn to Dream, Gentlemen. En undersøkelse om forholdet mellom visuelt skapande arbeid og potensialet for læring at  Oslo School of Architecture

2000
Nielsen, Liv Merete. Drawing and Spatial Representations. Reflections on Purposes for Art Education in the Compulsory School  at Oslo School of Architecture. Les mer

 

1998
Borgen, Jorunn  SpordKunnskapens stabilitet og flyktighet. Om forholdet mellom amatører og profesjonelle i kunstfeltet at Bergen University.

 

 

Tidligere oppslag

Lars Lindström får Edwin Ziegfeld award

Nytt forskningstidsskrift FORMakademisk

Nigel Cross i Norge

The Brian Allison Award' til professor Lars Lindström

Forskning mellom kunst og pedagogikk

Photo: Ola Erik Blæsterdalen

bottom of page