DesignDialog Publications
2009


Forskerworkshop - DesignDialog November '09
Workshop leads to several articles in the Journal FORMakademisk issue
Et aspekt ved doctorateness published in 2009.

 

Forskerworkshop - DesignDialog November '08
Workshop-paper made into special issue for the journal FORMakademisk. Special Issue Designdialoger published in 2009.


2006
 

DesignDialog - Kunnskapsløftet og visuell kompetanse.  Reds Liv Merete Nielsen og Ingvild Digranes. HiO-rapport 2006 nr 24. Read here 

 

 • Austestad, Anna. Mellom store og små fortellinger.

 • Brænne, Karen. Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06. Basiskunnskapar og kunnskapsdimensjon.

 • Digranes, Ingvild. Det doble kjeldespring. Kunst og handverksdidaktikk

 • Fauske, Laila Belinda. Estetisk kvalitet i våre omgivelser.

 • Hestad, Monika. Merkevaremakt eller forbrukarmakt.

 • Johannsen, Christiane. A story to tell.

 • Lutnæs, Eva. Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen.

 

2005
DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer. Reds Liv Merete Nielsen og Ingvild Digranes. HiO-rapport 2005 nr 33. Read here

 

 • Amari, Morteza. E-læring i kunst og håndverk.

 • Brænne, Karen. Moderne opphav og konsekvensar.

 • Digranes, Ingvild. Den kulturelle skulesekken. Teachers of Art and Crafts and their negotiation of professioal identities.

 • Fauske, Laila Belinda. Arkitektur innenfor rammene av Kunst og håndverk.

 • Frisch, Nina Scott. Kasus - hva og hvorfor?

 • Gulliksen, Marte. <Formbild>

 • Hestad, Monika. The designer's role in building strong brands.

 • Hodneland, Kari Bjørka. Conversation as a tool for development of new knowledge.

 • Lefdal, Else Margrethe. Etisk designperspektiv.

 • Nielsen, Liv Merete. Design, utdanning og forskning.

2004

DesignDialog - designforskning i et demokratisk perspektiv. Red Liv Merete Nielsen. HiO-rapport 2004 nr 22. Read here

 • Brænne, Karen. Kunst- og designdidaktikk i lærarutdanning. Praksisfellesskap og kunnskapsutvikling.

 • Cruikshank, Øystein. Kulturell kapital. Begrep eller metafor?

 • Dunin-Woyseth, Halina, and Liv Merete Nielsen. From Apprentice to Master: Some Notes on Educating Design Scholars and Developing Design Scholarship.

 • Durling, David. Discourses on Research and the PhD in Design.

 • Gulliksen, Marte. Constructing a Formbild.

 • Nielsen, Liv Merete. Design, innovasjon og demokrati - om framveksten av forskernettverket DesignDialog.

 • Reitan, Janne Beate. Folkedesign - vernacular design- Et praksisfellesskap for læring?

 • Øyan, Anne Stol. DESIGN - mellom kunst og teknologi.

- Photo: Ingvild Digranes

- Photo: Ola Erik Blæsterdalen

© 2014 DesignDialog. - v/Liv Merete Nielsen

Oslo Metropolitan University (OsloMet) - P.O. box 4 - St. Olavs plass, 0130 Oslo - Norway

design: by angels - Monika Hestad og Ingvild Digranes

 

 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
 • RSS Classic