Workshops DesignDialog

 

2018, Tegning

Innleder: Professor Theodor Barth, Førsteamanuensisene Nina Scott Frisch, Christian Montarou, Karen Disen og Arild Berg. PhD avhandlingen til Inger-Marie Hølmebakk ble lagt fram. 

2017, Inkludering av skapende arbeid i PhD

Innleder: Førsteamanuensis Anne Solberg. PhD avhandlingene til Barbro Grude Eikseth og Anna Austestad-Svingen ble lagt fram.

2016, Design og bærekraft

Innleder: Professor Tore Gulden om Design og bærekraft i perspektiv. PhD avhandlingene til Else Margrethe Lefdal, Kirstine Riis, Bjørg Tronshart og Anniken Randers-Pehrsson ble lagt fram

 

2015, Kunnskap i handling

Innleder: Professor Bengt Molander om Kunnskap i handling. PhD avhandlingene til Kari Carlsen og Åsta Rimestad ble lagt fram

2014, Forholdet mellom teori og verk i nye avhandlinger

Innledere: Førsteamanuensis Sissel Gunnerød, førsteamanuensis Arild Berg, førsteamanuensis Askild H. Nilsen og førsteamanuensis Birte Brekketo.

 

2013, Systemic design og Research by design

Innledere: Professor Birger Selvaldson.

 

2012, Vitenskapelig ståsted i designrelaterte prosjekter II

Innledere: Førsteamanuensis Kari Carlsen, professor Liv Merete Nielsen og professor Petter Næss.

 

2011, Vitenskapelig ståsted i designrelaterte prosjekter I

Innledere: Førsteamanuensis Monica Kjørstad, stipendiat Else Margrethe Lefdal, stipendiat Inger Marie Lid, førsteamanuensis Ingvild Digranes, førsteamanuensis Janne Beate Reitan og professor Liv Merete Nielsen.

 

2010, Utvikling av "critical mass" - med utgangspunkt i nylig avlagte doktorgrader innen feltet

Innledere: Førsteamanuensis Frøydis Oma Ohnstad, førsteamanuensis Janne Beate Reitan, førsteamanuensis Marte Sørebø Gulliksen, førsteamanuensis Ingvild Digranes og professor Liv Merete Nielsen.

 

2009, Disputaser

Innledere: Førsteamanuensis Berit Ingebrethsen, førsteamanuensis Frøydis Oma Ohnstad, førsteamanuensis Ingvild Digranes og professor dr. Tech. Halina Dunin-Woyseth.

 

2008, Presentasjon av paper

Innledere: Førstelektor Bente Ytterstad, førsteamanuensis Frøydis Oma Ohnstad, dr. stipendiat Barbro Grude Eikseth, dr. ing. Kari Bjørka Hodneland, dr. stipendiat Laila Belinda Fauske, førsteamanuensis Ellen Sæthre-McGuirk, førsteamanuensis Janne Beate Reitan, dr. stipendiat Inger-Marie Hølmebakk, førsteamanuensis Frøydis Oma Ohnstad, dr. stipendiat Inger Marie Lid og dr. ing. Kari Bjørka Hodneland.

 

2007, Design education in context - Theory and frames (joint PhD-course)

Innledere: Professor Liv Merete Nielsen, professor Nigel Cross og professor Oddrun Sæter.

 

2007, Dissemination of art - Realities, ethics and challenges (joint PhD-course)

Innledere: Seniorforsker Jorunn Spord Borgen, professor Aslaug Nyrnes, professor II Helene Illeris, professor Liv Merete Nielsen og professor Halina Dunin-Woyseth.

 

2006, Future challenges in art and design education

Innledere: Professor Liv Merete Nielsen, professor Sigmund Ongstad og professor emeritus Brent Wilson.

 

2005, "Peer response" på paper

Innledere: PhD. kandidat Laila Belinda Fauske, lektor Else Margrete Lefdal, PhD. kandidat Nina Skott Frisch, Phd. kandidat Ingvild Digranes, PhD. kandidat Marte Gulliksen, PhD. kandidat Monica Hestad, PhD. kandidat Kari Bjørka Hodneland, PhD. kandidat Morteza Amari og PhD. kandidat Karen Brænne.

 

2004, DesignDialog - designforskning i et demokratisk perspektiv

Innledere: Professor Liv Merete Nielsen, professor Halina Dunin-Woyseth, PhD. kandidat Janne Beate Reitan, PhD. kandidat Marte Gulliksen, PhD. kandidat Øystein Cruikshank og PhD. kandidat Karen Brænne.

 

2004, ForskerForum for DesignDialog

Innledere: Professor Liv Merete Nielsen, PhD. kandidat Janne Beate Reitan, PhD. kandidat Øystein Cruikshank, PhD. kandidat Marte Gulliksen, PhD. kandidat Karen Brænne, lektor Anne Stol Øyan og lektor Carsten Loly.

 

2003, Dialog om design

 

 

 

 

1. amanuen

 

 

 

 

© 2014 DesignDialog. - v/Liv Merete Nielsen

Høgskolen i Oslo og Akershus- Postboks 4 - St. Olavs plass, 0130 Oslo - Norway

design: by angels - Monika Hestad og Ingvild Digranes

 

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic